Flyghjälp


Vi är specialiserade på dina rättigheter som flygpassagerare och vi står alltid redo att ta ditt ärende vidare – om det krävs hela vägen till domstol

Flyghjälp hjälper flygpassagerare med att säkra ekonomisk kompensation för flygförseningar, cancellerade flyg och överbokningar. De är experter på områdets juridik och står för kommunikationen med flygsällskapen, som ofta är restrektiva med att utbetala kompensation.

I dag är man berättigad upp till 6 000 kr i kompensation, om ens flygavgång har blivit cancellerad, överbokad eller försenad mer än 3 timmar vid ankomst – inom de senaste 2 månader. Till butiken


Relaterade inlägg

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.